Koledar dogodkov
november 2023
pon tor sre čet pet sob ned
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930EC
Prihodnji dogodki
 • Ni dogodkov.

Pravilnik za ocenjevanje mošta in vina

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV
SUHA KRAJINA
Grajski trg 26,
8360 Žužemberk

 

Šifra:    0004/2004
Datum: 13.01.2004

 

 

 

 

 

 

PRAVILNIK ZA OCENJEVANJE MOŠTA IN VINA

 

1.člen

Pravilnik o ocenjevanju vin in vinskih moštov (v nadaljevanju: pravilnik) je izdelan in sprejet na podlagi 4. člena in 12. člena statuta Društva vinogradnikov Suha krajina (v nadaljevanju: Društva).

Namen in cilji ocenjevanja vin v okviru Društva je hitrejša širitev in obnova vinogradov, dvig kakovosti vin, boljše trženje in promocija območja Društva.

2.člen

Vsak član ali nečlan Društva, ki se ukvarja z vinogradništvom na območju, ki ga pokriva Društvo, lahko prinese na ocenjevanje le po en vzorec v dveh steklenicah vsake zvrsti ali sorte vina iste kategorije in istega letnika, ki ga prideluje in plača pristojbino, ki jo letno določi upravni odbor Društva. Vinogradnik mora imeti na zalogi najmanj 100 litrov vina ali 100 steklenic volumna 0.75 litra vina, katerega vzorec je dal v ocenjevanje.

3. člen

Vzorec vina prinese na ocenjevanje v litrski steklenici, zaprti s kronskim pokrovčkom ali z zamaškom, ali v 0,75 litra v buteljčni steklenici, zaprti s plutovinastim zamaškom.

Steklenica vzorca vina mora biti označena s podatki:

 

 • priimek, ime in točen naslov pridelovalca,
 • oznaka vina (zvrst, sorta … dol. belo, modra frankinja …),
 • vinska gorica (Boršt, Lisec …),
 • kategorija vina (suho, polsuho …),
 • letnik,
 • registrska številka vinograda (za večje pridelovalce),
 • količina vina na zalogi, ki ga predstavlja vzorec,
 • kemijska analiza vina (lahko društvena) – alkohol, skupne kisline, reducirajoči sladkor, prosti SO2.

4. člen

Društvo mora za ocenjevanje vin zagotoviti:

 • ustrezen prostor, dobro osvetljen, brez hrupa, brez vonjav in s temperaturo med 18 in 24 stopinj Celzija.
 • člane komisije za ocenjevanje (najmanj 5 članov) z ustreznim znanjem, od katerih je najmanj eden član Društva (člani komisije izmed sebe izberejo  predsednika),
 • osebje za pomoč komisiji pri ocenjevanju in obdelavi podatkov,
 • ustrezna odličja.

5. člen

Ocenjevanje vin poteka anonimno od sprejema vzorcev naprej. Komisija ocenjuje po 20 točkovnem sistemu (BUXBAUM). Sistem in način dela komisije določi predsednik komisije pred pričetkom ocenjevanja.

 

6. člen

Komisija, skupaj s pomožnim osebjem, za obdelavo podatkov objavi le povprečno izračunane ocene, brez ocen posameznih ocenjevalcev.

7. člen

Na ocenjevanju se podeljujejo naslednja odličja:

 

a)     Mirna vina normalne trgatve:

 • priznanje – za vina z oceno 15,50 do 16,00 točk,
 • diploma – srebrna medalja, za vina z oceno 16,01 do 17,00 točk,
 • diploma – zlata medalja, za vina z oceno 17,01 do 18,00 točk,
 • diploma – velika zlata medalja, za vina z oceno  18,01 točke in več.

 

b)    Cviček:

 • priznanje – za vina z oceno 15,00 do 15,50 točke,
 • diploma – srebrna medalja, za vina z oceno 15,51 do 15,80 točk,
 • diploma -  zlata medalja, za vina z oceno 15,81 do 16,00 točke,
 • diploma – velika zlata medalja, za vina z oceno z  16,01 točke in več.
 • Vzorec cvička, ki na ocenjevanju dobi oceno manj kot 15,00 točk, se preimenuje v dolenjsko rdeče.

c)     Šampion

 • najvišje ocenjeno vino zadnjega letnika ali vino posebne kakovosti (pozna trgatev, izbor, barik …), ki je prvič  na ocenjevanju, dobi naziv šampion. Naziv šampion dobi lahko le vino, ki je dobilo oceno za najmanj  zlato medaljo (17.01 točke in več).

d) - Na ocenjevanju je lahko podeljenih največ 50% vseh medalj oziroma diplom od prinešenih vzorcev. ( šteje se srebna, zlata, velika zlata in šampion) V kolikor jih je več, se kriterij dvigne za toliko, da se ne preseže kvote 50%.


Pridelovalci vin, ki so bila pozitivno ocenjena in niso prejela odličij iz tega člena, prejmejo zahvalo za sodelovanje.

8. člen

Odličja se podeljujejo na slavnostni prireditvi Društva, podeljuje jih predsednik ali podpredsednik Društva.

Podpisnika podeljenih odličij sta predsednik ocenjevalne komisije in predsednik Društva.

Prejemniki odličij so dolžni, proti plačilu, zagotoviti Društvu (org. ocenjevanja) toliko steklenic odlikovanega vina, kolikor ga rabi za javno poskušnjo in promocijo po zaključku ocenjevanja

9. člen

Ta pravilnik izključuje ljubiteljska, laična in neprofesionalna ocenjevanja vin. Pravilnik se lahko smiselno uporablja za ocenjevanje vinskih moštov v okviru Društva.

10. člen

Upravni odbor društva lahko odloči, da se odvzem vzorcev vin za ocenjevanje opravi komisijsko. Tudi tako odvzeti vzorec mora biti označen na način, ki ga predvideva 3. člen tega pravilnika.

11. člen

Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme upravni odbor Društva. Uporabljati pa se začne z ocenjevanjem vin letnika 2007.

12. člen

V primeru nejasnosti ali različnega tolmačenja tega pravilnika se smiselno uporablja Pravilnik o postopku in načinu ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Ur. list, št. 32 z dne 13. 04. 2000) in Pravilnik o ocenjevanju vin v okviru prireditve »Teden cvička« Zveze društev vinogradnikov Dolenjske z dne 04. febr. 1999.

 

Pravilnik je bil sprejet na seji upravnega odbora dne 19. 01. 2001.

Popravek 7.c člena je bil sprejet na seji UO dne 24. 01. 2003.

Popravek 2. in 7. člena je bil sprejet na seji UO dne 12.01. 2004.

Popravek 7.člena v točki a; b in c je bil sprejet na UO 20.01.2009  (uskladitev z pravilnikom ZDVD) dodana točka »d«

predsednik društva:

Anton Koncilja l.r.


KLIKNI TU ZA PRENOS PRAVILNIKA V PDF OBLIKI